top of page

JAK POPRAWIĆ SWOJĄ ODPORNOŚĆ I MODULOWAĆ BURZĘ CYTOKIN W ZAKAŻENIACH WIRUSOWYCH

Updated: May 11, 2020JAK POPRAWIĆ SWOJĄ ODPORNOŚĆ I MODULOWAĆ BURZĘ CYTOKIN W ZAKAŻENIACH WIRUSOWYCH


W oparciu o wykład dr Roberta G. Silvermana „Naturalne podejście do tematu zdrowia i odporności”

i na podstawie wielu badań naukowych


Choroba koronawirusowa (COVID-19) jest chorobą zakaźną spowodowaną przez nowego koronawirusa SARS-CoV-2.

Większość osób zakażonych wirusem COVID-19 doświadcza łagodnych do umiarkowanych dolegliwości ze strony układu oddechowego. Osoby starsze oraz pacjenci z chorobami przewlekłymi, takimi jak choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, przewlekła choroba układu oddechowego i rak, są bardziej zagrożone ostrym przebiegiem choroby.

Czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na COVID-19:

- choroba sercowo-naczyniowa

- cukrzyca

- podeszły wiek

- nadciśnienie

- otyłość

- przewlekła choroba płuc

- przewlekła choroba wątroby lub nerek

- choroby autoimmunologiczne

- przewlekłe choroby neurologiczne

Statystyki dotyczące chorób współistniejących pokazują, że 71% pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID - 19 w Stanach Zjednoczonych i 78% osób przebywających na oddziałach intensywnej terapii, cierpi na przewlekłe dolegliwości, takie jak: cukrzyca, choroby serca i przewlekła choroba płuc .

CDC.gov. 28 marca 2020 r

Choroba COVID-19 jest związana z dużym nasileniem stanu zapalnego w organizmie, który może wywoływać zapalenie mięśnia sercowego i zaburzenia rytmu serca.

Tao G, Yong Zhen F, Ming C, i in. JAMA Cardiol, 27 marca 2020 online

Utrata zapachu lub smaku może być wczesnym objawem zakażenia

koronawirusem SARS-CoV 2.


Nowe dane statystyczne dotyczące okresu inkubacji COVID-19U 97,5 procent ludzi objawy zakażenia SARS-CoV-2 rozwijają się w ciągu 11,5 dnia od ekspozycji.


Ann Intern Med. Published online March 10, 2020 Johns Hopkins. Published online March 9, 2020

Nie zaleca się stosowania Ibuprofenu u chorych na COVID-19, ponieważ uszkadza on barierę jelitową i barierę krew-mózg . Ibuprofen zwiększa również aktywność enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2).

Enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2) jest enzymem przyłączonym do zewnętrznej powierzchni komórek w płucach, sercu, tętnicach, nerkach i jelitach. ACE2 obniża ciśnienie krwi . ACE2 służy również jako punkt wejścia do komórek dla niektórych koronawirusów.

Objawy COVID-19:

- gorączka

- kaszel

- zmęczenie

- duszności

- plwocina

- bóle mięśni

- dreszcze

- zawroty głowy

- ból głowy

- ból gardła

- nudności lub wymioty

- biegunka

- przekrwienie błony śluzowej nosa
Dolegliwości ze strony oczu, mogą również wystąpić u pacjentów z COVID-19 . Obejmują one zapalenie, obrzęk i przekrwienie spojówek, a także łzawienie oka.

Okazuje się, że stany zapalne oka występowały często u pacjentów z cięższym przebiegiem COVID-19.

Wu P, Duan F, Luo C, et al. Characteristics of Ocular Findings of Patients With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Hubei Province, China. JAMA Ophthalmol. Published online March 31, 2020


Dlaczego koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się tak łatwo?

Koronawirus SARS-CoV-2 kiedy dostanie się do wnętrza komórki, replikuje się, tworząc tysiące własnych kopii w przeciągu zaledwie kilku godzin.

Powoduje to, że w ciągu kilku dni zainfekowany pacjent może mieć setki milionów cząstek wirusowych w każdej łyżeczce krwi .

Gen ACE2 koduje enzym o nazwie konwertaza angiotensyny 2. Jest to białko, które występuje m.in. na powierzchni komórek nabłonkowych pęcherzyków płucnych, komórek nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego, a także w innych komórkach.

Aktywowane białka koronawirusa łączą się z ludzkim receptorem kodowanym przez gen ACE2, co powoduje zakażenie. Receptor ACE2 jest zatem wykorzystywany przez wirusy do wniknięcia do wnętrza komórki gospodarza, gdzie dochodzi do ich namnożenia.

SARS-CoV-2 ma specyficzną strukturę, która pozwala mu wiązać się co najmniej 10 razy mocniej z receptorem ACE2 komórek gospodarza niż w przypadku SARS-CoV.

SARS-CoV-2 wiąże się z receptorem ACE2 z większym powinowactwem niż inne koronawirusy.

Leczenie przeciwciałami anty-ACE-2 może zakłócać interakcję między wirusem a receptorem.
Przenoszenie choroby drogą kropelkową i drogą kałową


Przenoszenie choroby drogą kropelkową i drogą kałową może być częścią obrazu klinicznego COVID-19.

10% pacjentów z koronawirusem ma objawy ze strony przewodu pokarmowego przed wystąpieniem objawów ze strony układu oddechowego: biegunkę, nudności, wymioty i / lub dyskomfort w jamie brzusznej.

Naukowcy odkryli, że RNA i białka koronawirusa SARS-CoV-2 są wydalane z kałem na wczesnym etapie infekcji i utrzymują się jeszcze po ustąpieniu objawów oddechowych.

Objawy ze strony układu pokarmowego są spowodowane występowaniem receptorów ACE2 na powierzchni komórek nabłonka błony śluzowej jelita cienkiego, które służą jako punkty wejścia dla wirusa SARS-CoV-2.

Droga pokarmowa jest możliwą drogą transmisji wirusa:

• u 53,4% pacjentów stwierdzono obecność RNA SARS-CoV-2 w kale

• 23% pacjentów uzyskało wynik dodatni z kału, pomimo ujemnego wyniku wymazu z nosa i ust

• niektóre badania kliniczne wskazują, że układ pokarmowy może służyć jako alternatywna droga zakażenia SARS-CoV-2

• oprócz obserwowania objawów ze strony układu oddechowego, klinicyści powinni uważnie identyfikować pacjentów z początkowymi objawami ze strony przewodu pokarmowego

Xiao F, Tang M, Zheng X, Liu Y, Li X, Shan H. Evidence for gastrointestinal infection of SARS-CoV-2, Gastroenterology, Feb. 27, 2020 onlineOŚ JELITO-PŁUCA

Jelitowy "MATRIX" wg dr Rob.


„Twoje jelita to nie Las Vegas. To, co dzieje się w jelitach, nie pozostaje w jelitach” - mówi dr Alessio Fasano (włoski lekarz, gastroenterolog dziecięcy i naukowiec). ⠀

Jelita wpływają na nasz mózg, tarczycę, płuca, wątrobę, trawienie, odporność, wagę, skórę i wiele innych.

WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE JELIT I PŁUC

Płuca należy uznać za ekosystem z własnym mikrobiomem.
Niektóre probiotyki wykazują korzystny wpływ na zdrowie płuc i leczą choroby układu oddechowego.

Mikrobiota jelit i płuc jest wyraźnie powiązana ze sposobem odżywiania, jak i z układem odpornościowym.

Mathieu E, Escribano-Vazquez U, Descamps D, et al. Frontiers in Physiology, 2018;9:1168

Negi S, Pahari S, Bashir H, Agrewala JN. Frontiers in Immunology, 2019;10:1142

Zhu X, Han Y, Du J, et al. OncoTarget. 2017 May 10;8(32):53829-53838

Komunikacja jelito-płuca

Mikrobiota jelitowa karmi nabłonek jelitowy i wpływa na naszą odporność, podczas gdy główną rolą mikroflory płucnej wydaje się równoważenie odpowiedzi immunologicznej i reaktywności nabłonka. Oznacza to, że zaburzony skład mikrobioty może determinować rozwój wielu chorób układu oddechowego, spowodowanych przez wirusy, alergeny lub defekt genetyczny.OŚ JELITO-PŁUCA

Oś jelito-płuca jest swoistą osią z intensywnymi "dialogami" między jelitami i płucami i obejmuje połączenia anatomiczne, układowe i nerwowe, pośredniczące we wzajemnej wymianie sygnałów wysyłanych przez drobnoustroje między płucami a jelitami.

Jedno z "połączeń" między jelitami a płucami obejmuje translokację bakterii przez

refluks krtaniowo-gardłowy. Na skutek choroby refluksowej, różne bakterie z przewodu pokarmowego mogą być transportowane do górnego odcinka dróg oddechowych. Te bakterie mogą być następnie przeniesione do płuc na skutek mikroaspiracji. Mikroaspiracja jest to zarzucanie minimalnych ilości treści pokarmowej do światła tchawicy i oskrzeli.

Bakterie i fragmenty bakteryjne mogą również ulegać translokacji za pomocą limfy i krwi, ponieważ limfa i krew odgrywają znaczącą rolę w migracji komórek odpornościowych do odległych narządów.


Mathieu E, Escribano-Vazquez U, Descamps D, et al. Frontiers in Physiology, 2018;9:1168Dwukierunkowa oś jelito-płuca

Enaud R, Prevel R, Ciarlo E, et al. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2020;10:9


Schemat przedstawiający przyswajanie składników pokarmowych przez mikrobiom jelitowy i jego wpływ na inne organy

Anand S, Mande SS. Frontiers in Microbiology, 2018;9:2147Mikrobiom płucny u zdrowych i krytycznie chorych pacjentów

Mikrobiomy w płucach i jelitach ulegają głębokim zmianom u krytycznie chorych pacjentów. Mikrobiom płucny może zostać "wzbogacony" drobnoustrojami z jelit, co wykazano w zespole ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i w sepsie. W tych warunkach bakterie z jelit mogą dostać się do płuc poprzez translokację, a proces ten jest ułatwiony na skutek zwiększonej przepuszczalności jelit i naczyń włosowatych.

Samiran M, Dusan H. Yale J Biol Med, 2018 Jun; 91(2): 143–149Jak mydło zabija koronawirusa?

Mydło rozbija błonę wirusa i dezaktywuje ją. Myj często ręce przez 20 sekund lub dłużej.

Aby uchronić się przed COVID 19,

musisz wzmocnić swój układ odpornościowy.

Aby wzmocnić swój układ odpornościowy unikaj poniżej wymienionych pokarmów:

- gluten - gluten uszkadza barierę jelitową. Dr Silverman mówi: „ Nigdy nie było lepszego czasu, aby przejść na dietę bezglutenową”.

Wiele badań naukowych wiąże gluten z zespołem nieszczelnego jelita. Gluten wpływa bezpośrednio na błonę śluzową jelit poprzez produkcję zonuliny. Zonulina jest białkiem, które bezpośrednio powoduje nieszczelne jelita. Przeciekające jelita przyczyniają się do rozwoju chorób autoimmunologicznych.

- żywność przetworzona

- cukier

- sztuczne substancje słodzące - słodziki mogą zmieniać skład flory jelitowej, upośledzać metabolizm i powodować zespół nieszczelnego jelita.

- nabiał - jest najbardziej alergizujący pokarm, uszkadza jelita i działa śluzotwórczo,

- wykrywanie i unikanie produktów wywołujących nadwrażliwość pokarmową.

Negatywny wpływ spożycia cukru na odporność

Wykonując badanie krwi, można laboratoryjnie udowodnić obniżoną funkcję układu odpornościowego w ciągu 30 minut od zjedzenia cukru (takiego jak glukoza, cukier rafinowany i fruktoza) ...

Spożycie cukru powoduje zmniejszenie o 50% zdolności białych krwinek do zabijania wirusów i bakterii!

Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy zrozumieć zasady działania układu immunologicznego i jak najlepiej utrzymać silną "obronę" przed niechcianymi intruzami i wirusami. Białe krwinki są naszą „armią”, która zwalcza zarazki.

Wykazano, że usunięcie cukru z diety natychmiast poprawia aktywność układu odpornościowego!!!!

To skoki poziomu glukozy we krwi, powodują choroby autoimmunologiczne, cukrzycę czy nowotwory. Są przyczyną uszkodzeń w całym organizmie, od mózgu, poprzez trzustkę, aż do naczyń włosowatych i nerwów. Przyczyniają się także do rozwoju komórek rakowych. Są jednym z najbardziej szkodliwych czynników dla naszego zdrowia.

Dr Ben Johnson, lekarz, biolog i psycholog w sposób prosty i humorystyczny definiuje, co dla niego oznacza słowo „cukier”: – Cukier to chleb, makaron, owies, pszenica, żyto i inne zboża. Ta lista obejmuje także kukurydzę, (...) ziemniaki (w tym frytki) i inne produkty skrobiowe. Tak więc, jeśli dany produkt jest biały lub był biały, zasadniczo nie umieszczaj go w swoich ustach, chyba że jest to kalafior. – Oznacza to, że wszystkie produkty o wysokim indeksie glikemicznym są szkodliwe dla naszego zdrowia, ze względu na to, że po ich spożyciu nadmiernie podnosi się poziom glukozy we krwi.

Właściwa dieta prowadzi do wzrostu odporności.

Zła dieta powoduje upośledzoną odporność.

Zasady zdrowej diety dla wzmocnienia układu odpornościowego:

• dieta na bazie roślin : warzywa i owoce - dostarczają wielu przeciwutleniaczy , witamin i minerałów

• dziko odławiane ryby - łosoś, makrela, sardela, sardynki, śledzie

• ekologiczne mięso

• rosół i bulion kostny

• wysokie spożycie błonnika - błonnik jest prebiotykiem, który odżywia dobre bakterie, aby utrzymać zdrowe jelita

• zdrowa przekąska - organiczna ciemna czekolada

• zioła - imbir, kurkuma

• oleje - oliwa z oliwek , awokado,

• grzyby lecznicze - shiitake, reishi, , turkey tail, maitake, oyster, lion’s main

• orzechy, awokado, oliwa z oliwek - kwas oleinowy (omega-9) zawarty w tych produktach spożywczych stymuluje SIRT1 - enzym obronny,

• odpowiednie nawodnienie - jest niezbędne dla naszego zdrowia.


Zmiany dotyczące stylu życia, zwiększające naszą odporność:

post przerywany - poszczenie przez 12-16 godzin na dobę,

zadbanie o wystarczającą ilość snu - 7- 8 godzin dobrej jakości snu - aby poprawić działanie układu odpornościowego.

Niedobór snu zwiększa insulinooporność, spowalnia metabolizm i powoduje stany zapalne.

wilgotność - utrzymuj odpowiednią wilgotność w domu, aby zachować zdrowie dróg oddechowych.

ćwiczenia fizyczne - poprawiają jakość snu i czas trwania snu.


Suplementy wspomagające odporność :

• Witamina C - liposomalna witamina C jest najlepszą formą.

• Witamina D3 z K2 - 5000 - 10000 IU D3

• Cynk - suplementy cynku (20 mg / d) są znane z tego, że pomagają układowi odpornościowemu w zwalczaniu infekcji wirusowych, szczególnie poprzez hamowanie replikacji wirusa.

• Grzyby lecznicze - zawierają bioaktywne cząsteczki, które wspierają funkcje odpornościowe

• Probiotyki

• Liposomalny glutation - glutation jest głównym przeciwutleniaczem

• Beta-glukan

• Kwas tłuszczowy omega-3

• Czarny bez

Rola witaminy C w organizmie

Witamina C jest głównym ogólnoustrojowym zewnątrzkomórkowym przeciwutleniaczem. Podawana w wysokich dawkach doustnie (3-10 g /dzień) lub dożylnie (10-50 g /dzień), pełni funkcję antyutleniacza i zapobiega toksyczności ROS (reaktywnych form tlenu) i wirusów.

Witamina C może wspierać działanie przeciwutleniaczy wewnątrzkomórkowych, takich jak glutation i katalaza.

Witamina C wzmacnia również układ odpornościowy, promując chemotaksję , wzrost i aktywność niektórych komórek odpornościowych (makrofagów, limfocytów, komórek NK), umożliwiając organizmowi skuteczniejszą walkę z infekcją.


Gropper SS, Smith JL (2013) Advanced Nutrition and Human Metabolism, 6th Ed. Wadsworth, Cengage Learning. ISBN-13 9781133104056.


Witamina C pełni także rolę swoistego współczynnika reakcji biochemicznych, na przykład bierze udział w syntezie agrekanu i kolagenu, w absorpcji żelaza, w metabolizmie wielu niezbędnych substancji biochemicznych, w tym karnityny i neuroprzekaźników (np. noradrenalina, serotonina). Jest zatem niezbędna do wyzdrowienia po uszkodzeniach spowodowanych infekcjami wirusowymi lub bakteryjnymi.


Ponadto, gdy organizm jest poddany silnemu stresowi, na przykład po ekspozycji na toksyny, po zabiegu chirurgicznym lub w przzypadku SARS, zasoby witaminy C mogą zostać wyczerpane. To z kolei może wyczerpać zasoby innych przeciwutleniaczy, np. glutationu i witaminy E, co może powodować poważne uszkodzenia oksydacyjne w komórkach, którym normalnie by zapobiegały.


Witamina C wspiera wewnątrzkomórkowe przeciwutleniacze i jest niezbędna jako kofaktor w licznych reakcjach biochemicznych w wielu narządach.

Zapobieganie infekcjom wirusowym

Większość osób dobrze toleruje 1000-3000 mg witaminy C na dzień w podzielonych dawkach doustnych, które umożliwiają utrzymanie względnie stałego poziomu witaminy C we krwi. Niektóre narządy (np. wątroba, mózg, oczy) aktywnie transportują witaminę C, aby utrzymać wyższy poziom niż dostarczany przez krew. Uważa się, że ten stan stosunkowo wysokiego poziomu witaminy C w organizmie zmniejsza ryzyko infekcji wirusowej, pomagając układowi odpornościowemu w wykrywaniu i niszczeniu obcych drobnoustrojów, takich jak wirusy atakujące nosogardziel i płuca. Ponadto, doustne dawki witaminy C mogą bezpośrednio denaturować wirusy.


Levy TE (2011) Primal Panacea. Medfox Pub. ISBN-13: 978-0983772804.

Witamina C liposomalna


Liposomalna witamina C jest absorbowana w jelitach przy pomocy innego mechanizmu niż w przypadku tradycyjnej formy witaminy C. Liposomy zawierające witaminę C mogą wiązać się bezpośrednio z komórkami jelit, uwalniając ich zawartość witaminy C, która w związku z tym nie wymaga aktywnego transportu. Dlatego biodostępność witaminy C liposomalnej jest wyższa niż tradycyjnych form witaminy C.

Z powodu tego, że mechanizm wchłaniania liposomalnej witaminy C różni się od aktywnego transportu zwykłej witaminy C, obie formy można przyjmować równocześnie, aby zwiększyć poziom witaminy C we krwi (do 400-600 μM), efektywniej niż w przypadku w monoterapii (przyjmowania tylko jednej formy witaminy C).


Levy TE (2011) Primal Panacea. Medfox Pub. ISBN-13: 978-0983772804.

Orthomolecular Medicine News Service, Apr 3, 2020, Rationale for Vitamin C Treatment of COVID-19 and Other Viruses


Witamina D

W wielu badaniach naukowych wykazano, że niedobór witaminy D jest związany ze zwiększonym ryzykiem ostrej wirusowej infekcji dróg oddechowych (ARI), a metaanaliza badań klinicznych dotycząca suplementacji witaminy D w zapobieganiu ARI udowodniła jej działanie ochronne.

Wiele badań wykazało skuteczność witaminy D (2000-5000 IU / na dzień) w zapobieganiu infekcjom wirusowym. Co warte odnotowania, poziom witaminy D u pacjentów z grypą jest niższy niż u osób zdrowych. U tych, którzy nie uzupełniają witaminy D poprzez suplementację, jej poziom w organizmie jest najniższy w okresie zimowym i wczesną wiosną - czyli w sezonie grypowym. W badaniu hospitalizowanych starszych pacjentów wykazano, że osoby z zapaleniem płuc częściej miały poważny niedobór witaminy D.


Orthomolecular Medicine News Service, Apr 3, 2020, Rationale for Vitamin C Treatment of COVID-19 and Other Viruses


Działanie immunomodulujące witaminy D przeciwko wirusom atakującym

układ oddechowy


Greiller CL, Martineau AR. Modulation of the immune response to respiratory viruses by vitamin D. Nutrients. 2015;7(6):4240–4270. Published 2015 May 29


Suplementacja witaminy D w celu zapobiegania ostrym zakażeniom dróg oddechowych:

Suplementacja witaminy D jest ogólnie bezpieczna i chroni organizm przed ostrym zapaleniem dróg oddechowych.

BMJ, 15 lutego 2017 r .; 356, i6583

Witamina D a mikrobiom w jelitach i innych narządach.


Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2018 Nov; 21(6): 471–74


Źródła witaminy D: światło słoneczne, jedzenie (tłuste ryby, takie jak tuńczyk, makrela i łosoś; wątroba wołowa, żółtka jaj), suplementacja.

Witamina D wpływa pozytywnie na mikrobiom jelitowy i pomaga utrzymać integralność bariery jelitowej oraz może hamować stany zapalne w jelitach i innych organach.


Probiotyki

Dr Leo Galland MD mówi:

„W twoim ciele jest tysiąc razy więcej rodzajów DNA bakterii niż DNA, które należy do ciebie. Bakterie w jelitach wpływają na każdy aspekt twojego ciała i bez nich nie może ono istnieć. Szczególnie wpływają na funkcje mózgu. Ponad 90% substancji chemicznych krążących we krwi nie jest wytwarzanych przez twoje własne komórki. Są one wytwarzane przez drobnoustroje, z których większość znajduje się w jelitach. ”

Mikrobiota jelitowa to ekosystem zawierający dziesiątki bilionów mikroorganizmów, w tym wiele gatunków znanych bakterii. Komórki bakteryjne przewyższają liczbę komórek ludzkich w organizmie około dziesięć razy, przy czym w samym układzie pokarmowym żyje 10–100 bilionów drobnoustrojów. Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które mogą wykazywać korzyści zdrowotne, gdy są podawane w odpowiednich ilościach.

Hong Z, Chiajung Y, Zonglian J, et al. Synth Syst Biotechnol, June 2018;3(2):113-120. Published online 2018 March 12

12-tygodniowe badanie z udziałem pacjentów, którzy w ciągu ostatniego roku co najmniej czterokrotnie mieli przeziębienie, wykazało, że suplementacja probiotykami: Lactobacillus paracasei , Lactobacillus casei 431 ® i Lactobacillus fermentum PCC ® może zmniejszyć częstość występowania infekcji górnych dróg oddechowych przez zwiększenie poziomu IFN-γ we krwi i sIgA w jelitach.


Hong Z, Chiajung Y, Zonglian J, et al. Synth Syst Biotechnol, June 2018;3(2):113-120. Published online 2018 March 12


Probiotyki zarodnikowe

Probiotyki zarodnikowe - "Spore probiotics" - stanowią ścianę komórkową zarodników mikroorganizmu zwanego Bacillus subtilis.

Są to mikroorganizmy żyjące w glebie i znajdujące się także na roślinności.

W przeciwieństwie do klasycznych probiotyków, probiotyki zarodnikowe nie zawierają żadnych żywych szczepów bakterii i dzięki temu mogą przetrwać niekorzystne dla probiotyków warunki w naszym żołądku, gdyż są odporne na działanie kwasu solnego. Są także stabilne w przechowywaniu. Okazuje się, że jedynie niewielka ilość tradycyjnych bakterii probiotycznych spożywanych w formie suplementu, dociera do jelita cienkiego, gdzie może się namnażać. Inną ogromną zaletą probiotyków zarodnikowych jest to, że zarodniki te nie są wrażliwe na bakteriobójcze działanie antybiotyków, dlatego możemy zażywać je w czasie antybiotykoterapii.

Dzięki swym niezwykłym właściwościom "Spore probiotics" są bardzo korzystne dla osób cierpiących na nietolerancje pokarmowe i różne schorzenia jelitowe, a także w przypadku autyzmu, chorób neurologicznych o charakterze degeneracyjnym i chorób autoimmunologicznych. Pomagają także w przypadku niedoborów odporności.

Probiotyki zarodnikowe sprzyjają wytwarzaniu enzymów trawiennych, zwłaszcza proteazy, oraz produkują silny enzym proteolityczny, czyli nattokinazę. Produkują również witaminy, takie jak witaminy z grupy B i witaminę K2. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, ludzkie ciało ma zdolność produkowania własnej witaminy C. Robią to właśnie drobnoustroje jelitowe Bacillus. Bacillus przekształca cukier w witaminę C.

Ponadto probiotyki zarodnikowe zwiększają odporność organizmu na czynniki stresogenne: smog elektromagnetyczny, pestycydy i inne toksyny.

Zarodniki Bacillusa stanowią naturalny element naszej flory, dlatego z łatwością zasiedlają nasze jelita, co ma tu duże znaczenie.

Są bardzo skuteczne w leczeniu bariery jelitowej, czyli tzw. zespołu nieszczelnych jelit. Mogą także zwiększać tolerancję na pewne pokarmy oraz zwiększać przyswajanie składników odżywczych.

Dr Klinghardt tak opisuje zalety probiotyków zarodnikowych :

„ ...Bacillus robi piękne rzeczy. Badania pokazują, że zwiększa IgA, czyli ochronną immunoglobulinę w jelitach. Fantastycznym efektem Bacillusa jest to, że zwiększa wrodzoną odporność, Th1i odporność komórkową. Bardzo powszechną dolegliwością są obecnie alergie, a u ich podłoża leży właśnie rozregulowany system odporności i przewaga układu Th2. (…) Okazuje się, że Bacillus jest w stanie tę nierównowagę odwrócić. Przywraca odpowiedź Th1. Zaobserwowaliśmy wspaniałe rezultaty ich stosowania u dzieci autystycznych”.

Badania wykazały także, że probiotyki zarodnikowe zwiększają namnażanie się szczepów Acidophillus, Bifidus i innych korzystnych bakterii jelitowych. Jest to nietypowa sytuacja, gdyż bakterie probiotyczne na ogół namnażają jedynie ich własny szczep, natomiast zarodniki Bacillusa wspierają namnażanie się wielu probiotycznych bakterii. Dodatkowo, wytwarzają silne substancje przeciwbakteryjne skierowane przeciwko niekorzystnej florze.

Kolejną ogromną zaletą Bacillusa jest to, że działa on modulująco na cytokiny – zwiększa ilość cytokin przeciwzapalnych, a zmniejsza ilość cytokin prozapalnych, przywracając dzięki temu równowagę pomiędzy nimi. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach, gdy ta równowaga jest stale zaburzana przez negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego oraz żywność skażoną glifosatem i innymi toksynami.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC127533/

Cuentas, et al. Journal of Probiotics & Health, 2017;5:4 Fouad MFE, Namita R, Rohini DG, et al. Front. Microbiol. Aug 10, 2017 Kovács, ÁT. Bacillus subtilis. Trends in Microbiology, 2019;27(8):724-25


Beta-glukan

Beta-glukany są naturalnie występującymi polisacharydami. Różne grzyby, takie jak lingzhi, shiitake, chaga i maitake, zawierają biologicznie aktywne polisacharydy, które w większości należą do grupy beta-glukanów. Substancje te zwiększają obronę immunologiczną gospodarza poprzez wzmocnienie działania makrofagów i funkcji komórek NK. Indukcja odpowiedzi komórkowej przez grzyby i inne beta-glukany prawdopodobnie wiąże się z ich specyficzną interakcją z kilkoma receptorami na powierzchni komórki, takimi jak receptor dla dopełniacza 3 (CR3; CD11b / CD18), laktozyloceramid, wybrane receptory zmiatacze (ang. scavenger receptors, SR) i dektyna-1 (betaGR) . Beta-glukany wykazują również działanie przeciwnowotworowe.

Beta-glukany regulują funkcje wrodzonego układu odpornościowego, który jest pierwszą linią obrony przed wirusami i bakteriami . Pomagają one białym krwinkom wiązać i zabijać wirusy oraz bakterie.

Akramiene D, Kondrotas A, i in. Medicina (Kaunas), 2007; 43 (8): 597-606


Bez czarny (Sambucus javanica).

Wiele badań naukowych wykazało szerokie spektrum działania leczniczego Bzu Czarnego (Sambucus javanica), takiego jak działanie przeciwnowotworowe, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwcukrzycowe. Bioaktywne związki znajdujące się w Sambucus mogą wpływać na układ odpornościowy.

Bez czarny zawiera kilka takich związków bioaktywnych, m.in. flawonoidy i kwasy fenolowe, które są silnymi modulatorami odpowiedzi immunologicznej wywołującej stan zapalny. Sambucus zmniejsza produkcję: IL-16 , IL-6 , TNF-ɑ i ROS.


Putra WE, Rifa’i M. Adv Pharm Bull, 2019 Oct;9(4):619-623

Tiralongo E, Wee SS, Lea RA. Nutrients, 2016 Mar 24;8(4):182Otoczka z glikoprotein i lektyny wiążące mannozę

Badania wykazują, że istnieją otoczki glikoproteinowe pokrywające koronawirusy, które utrudniają zniszczenie wirusa.

Naukowcy wyjaśniają, że koronawirusy, które infekują ludzi, powodują ogromne obciążenie dla układu odpornościowego - tzw. burzę cytokinową, która niszczy płuca i serce. Badania wykazały, że lektyny wiążące mannozę uszkadzają otoczkę glikoproteinową wirusów, w tym Eboli i SARS. Wiele badań laboratoryjnych przeprowadzonych na ludziach i na zwierzętach udowodniło, że lektyny wiążące mannozę skutecznie zatrzymują replikację wirusa.

Wiadomo również, że niedobór lektyn wiążących mannozę jest odpowiedzialny za osłabienie układu odpornościowego, co może wpływać na rozwój zapalenia płuc itp. Dlatego warto rozważyć zastosowanie roślin leczniczych, które zawierają lektyny wiążące mannozę, w celu rozbicia otoczki glikoproteinowej koronawirusa.

Krótki przegląd roślin leczniczych, które mogą wspierać leczenie koronawirusa:

1. Czerwone algi

Badania wykazały, że czerwone algi Griffithsin mają działanie antywirusowe w stosunku do HIV-1 (ludzki wirus niedoboru odporności), HSV-2 (wirus opryszczki), HCV (zapalenie wątroby typu C) i wirusa Ebola. Co te wirusy mają ze sobą wspólnego? Wszystkie mają otoczki glikoproteinowe, podobnie jak koronawirus SARS-CoV-2.

Inna lektyna wiążąca mannozę okazała się mieć także działanie antywirusowe przeciwko wyżej wymienionym wirusom, a mianowicie lektyna zawarta w czerwonych algach Scytonema varium, zwanych także Scytovirin.

Kolejną znaleziono w gatunku alg Nostoc ellipsosporum - o nazwie Cyanovirin-N.

Poza tym w 2019 r. francuski Instytut France’s Institut de Recherche et Développement przetestował wiele różnych gatunków i zaobserwował, że gatunki alg Ulva pertusa i niebiesko-zielone algi Oscillatoria agardhii mogą być skuteczne do zatrzymania replikacji wyżej wymienionych wirusów.

Dostępność suplementów:

Czerwone algi to suplement, który można kupić w sklepach ze zdrowymi suplementami oraz w internecie. Większość komercyjnych suplementów diety z czerwonymi algami wykorzystuje gatunki alg Gigartina (takie jak Gigartina skottsbergii). Gatunek ten został przebadany w testach laboratoryjnych w kierunku HSV i HIV, ale jak dotąd nie został sprawdzony pod kątem koronawirusów. Jednak, tak jak wspomniano, wszystkie te wirusy mają otoczki glikoproteinowe, dlatego jest duże prawdopodobieństwo, że Gigartina może także niszczyć koronawirusy.

Wodorosty i glony to produkty naturalne, zdrowe i bezpieczne dla dzieci, jednak należy je spożywać z umiarem.

2. Korzeń lukrecji

W styczniu 2020 w "The Journal of Plant Medicines" opublikowano również wyniki badania mówiącego, że korzeń lukrecji może walczyć z zakażeniami SARS i MERS- CoV. Badania te wykazały, że wyciąg z korzenia lukrecji był w stanie zmniejszyć replikację SARS i MERS-CoV. Poza tym w badaniu z 2008 r. przeprowadzonym w brytyjskim szpitalu Luton & Dunstable, NHS Foundation Trust przetestowała działanie wyciągu z korzenia lukrecji na pewne wirusy, takie jak HIV i SARS. Okazało się, że ekstrakt uszkadzał otoczkę wirusa, a także zwiększał aktywność układu immunologicznego.

Mechanizmy przeciwwirusowego działania korzenia lukrecji polegają na zmniejszonym transporcie do błony i sialilacji antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B, obniżeniu płynności osłonki wirusowej prowadzącym do zahamowania fuzji osłonki wirusowej HIV 1 z błoną komórkową, indukcji interferonu gamma w limfocytach oraz hamowaniu pewnych enzymów w zakażeniu wirusem pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej.

W 2003 roku w prestiżowym magazynie naukowym "The Lancet" opublikowano badania dotyczące powiązania działania pozyskiwanej z korzenia lukrecji glicyryzyny z koronawirusem. Okazało się, że glicyryzyna hamuje namnażanie się koronawirusa wywołujacego SARS (zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej), a także ogranicza jego zdolność wnikania do wnętrza komórki.

Suplementy z korzenia lukrecji są przeznaczone wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Codzienne spożywanie lukrecji przez kilka tygodni lub dłużej może powodować poważne i potencjalnie zagrażające życiu działania niepożądane. Jest to wynikiem nadmiernej akumulacji kwasu lukrecjowego, co powoduje wzrost hormonu stresu- kortyzolu. Może to prowadzić do poważnego braku równowagi w płynach ustrojowych i elektrolitach, objawiając się szeregiem możliwych objawów, takich jak:

- zmęczenie

- ból głowy

- zatrzymanie płynów i obrzęk

- wysokie ciśnienie krwi

- obniżone stężenie potasu we krwi czyli hipokaliemia

- osłabienie lub skurcze mięśni

Skrajne przypadki mogą prowadzić do zatrucia lukrecją i rozwoju niewydolności nerek, porażenia, zastoinowej niewydolności serca i obrzęku płuc.

Badania pokazują, że spożywanie korzenia lukrecji podczas ciąży lub karmienia piersią prowadzi do niekorzystnych skutków neurologicznych u dzieci w późniejszym okresie życia. W związku z tym nie powinny go spożywać dzieci, kobiety w ciąży ani matki karmiące. Należy unikać stosowania lukrecji u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Interakcje z lekami

Lukrecja może wchodzić w interakcje z wieloma lekami, zmniejszając ich skuteczność lub zwiększając ich skuteczność (i pogarszając ich działania niepożądane). Należą do nich:

• Leki przeciwarytmiczne, takie jak Lanoxin (digoksyna)

• Leki przeciwnadciśnieniowe, takie jak Cozaar (losartan)

• Leki przeciwzakrzepowe („rozrzedzające krew”), takie jak Coumadin (warfaryna)

• Środki antykoncepcyjne na bazie estrogenów

• Celebrex (celekoksyb) i Voltaren (diklofenak)

• Leki antycholesterolowe, takie jak Lescol (fluwastatyna)

• Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak Advil (ibuprofen)

• Leki moczopędne, takie jak Lasix (furosemid)

Aby uniknąć interakcji, poinformuj lekarza, jeśli zażywasz korzeń lukrecji lub inny ziołowy suplement.

3. Kurkuma biała (inaczej Curcuma zedoaria Rosc, zedoaria albo gajutsu)

Badania przeprowadzone przez Tipthara wydają się sugerować, że roślina lecznicza Curcuma zedoaria rosc może również wykazywać korzystne działanie w przypadku koronawirusa. Niemniej jednak zalecane jest wykonanie dalszych badań.


Case Adams. Can Herbal Medicines Fight Wuhan Coronavirus? The Journal of Plant Medicines, January 2020.

Dana Henry. Understanding Mannose-binding lectins deficiency. IG Living | October-November 2017

N. Banerjee & S. Mukhopadhyay. Viral glycoproteins: biological role and application in diagnosis. Virusdisease. 2016 Mar; 27(1): 1–11. url: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4758313/ [4] P. Tipthara et al. Mannose-binding lectins from curcuma zedoaria rosc. J. Plant Biology, April 2007, 50(2) : 167-173

R. Lobo et al., Curcuma zedoaria Rosc. (white turmeric): a review of its chemical, pharmacological and ethnomedicinal properties. J. Pharmacy and Pharmacology 2009, 61: 13–21

Atiqur Rahman et al. In vitro antioxidant potential of the essential oil and leaf extracts of Curcuma zedoaria Rosc. Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 4 (02), pp. 107-111, February, 2014

Retno Murwanti et al. Effect of Curcuma zedoaria Rosc. ethanolic extract on the lung tumor growth on post initiation phase in female mice induced by Benzo(a)pyrene. Majalah Farmasi Indonesia, 15 (1), 7 - 12, 2004

Zacharias Wuragil. Viral curcumin bisa tangkal virus corona, ini kata penelitinya. 14 Februari 2020. url: https://tekno.tempo.co/read/1307643/viral-curcumin-bisatangkal-virus-corona-ini-kata-penelitinya/full&view=ok


Burza cytokin

Randy Cron, MD, Ph.D., profesor pediatrii i medycyny w Birmingham, ekspert w niebezpiecznej reakcji immunologicznej, zwanej zespołem burzy cytokin, mówi:

„Cytokiny to prozapalne białka immunologiczne, które służą zwalczaniu infekcji i zapobieganiu nowotworom, ale kiedy wymykają się spod kontroli, mogą sprawić, że będziesz bardzo chory”.

Burza cytokin jest wynikiem "dzikiego" działania układu odpornościowego. W tym stanie komórki odpornościowe organizmu działają nieprawidłowo, co prowadzi do zwiększonej produkcji białek prozapalnych (cytokin), które mogą powodować niewydolność narządów i śmierć.

Koronawirus SARS-CoV-2 może powodować poważne uszkodzenie dróg oddechowych, w tym płuc, zwane chorobą COVID-19. Gdy wirus infekuje górne i dolne drogi oddechowe, może powodować łagodny lub ostry zespół niewydolności oddechowej (ARDS), a w konsekwencji uwalnianie cytokin prozapalnych, w tym interleukiny (IL) -1β i IL-6. Wiązanie koronawirusa SARS-CoV-2 z receptorem TLR powoduje uwalnianie pro-IL-1β, które jest rozszczepiane przez kaspazę 1, a następnie aktywację inflamasomu i wytwarzanie aktywnej IL-1β, która jest mediatorem zapalenia płuc i przyczyną gorączki oraz zwłóknień płuc.

Inflamasomy są wielkocząsteczkowymi kompleksami białkowymi znajdującymi się w cytoplazmie komórkowej, które są zdolne do rozpoznawania różnorakich środowiskowych sygnałów zagrożenia oraz stanowią istotną część wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Aktywowanie kompleksu inflamasomu umożliwia dojrzewanie oraz sekrecję cytokin prozapalnych IL-1 i IL-18.

Nadmierna aktywacja inflamasomu NRLP3 odgrywa ogromną rolę w patogenezie wielu chorób, m.in. w cukrzycy typu 2, dnie moczanowej, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chorobie Alzheimera czy w chorobach nowotworowych i w niektórych chorobach zakaźnych.

Mediatory burzy cytokin:

Jennifer RT, Marcus JK, Cameron PS, et al. Microbiol Mol Rev. 2012 Mar;76(1):16-32Stwierdzono, że różnorodne bodźce mogą aktywować inflammasom NLRP3.

Rola strumieni jonów w aktywacji inflammasomu NLRP3

Coraz więcej dowodów sugeruje, że jony wewnątrzkomórkowe, takie jak K + , Ca 2+ i Cl - , odgrywają znaczącą rolę w aktywacji inflammasomu NLRP3.

Jony wewnątrzkomórkowe mogą działać jako przekaźniki sygnalizacyjne, skutecznie łącząc różne zdarzenia przed aktywacją NLRP3.


Yang, Y., Wang, H., Kouadir, M. et al. Recent advances in the mechanisms of NLRP3 inflammasome activation and its inhibitors. Cell Death Dis, 2019;10:128


Indukowany przez LPS mitochondrialny DNA (mtDNA) przyczynia się do aktywacji inflammasomu NLRP3

Lipopolisacharyd (LPS) to endotoksyna stanowiąca integralny składnik zewnętrznej błony komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Może ona stymulować uwalnianie interleukiny 8 (IL-8, CXCL8, ligand CXC 8) i innych prozapalnych cytokin w różnych typach komórek, prowadząc do ostrej odpowiedzi zapalnej na patogeny.

Badanie opublikowane w Nature autorstwa Zhong i inni, pokazuje, że indukowany przez LPS mitochondrialny DNA (mtDNA) przyczynia się do aktywacji inflammasomu NLRP3. Stymulacja LPS była związana z 2-3-krotnym wzrostem liczby kopii mtDNA. Mitochondrialny DNA aktywuje inflammasom NLRP3.

Uwalnianie lipopolisacharydów (LPS) w jelicie jest normalną cechą metabolizmu. Nieprawidłowość pojawia się wtedy, gdy LPS przedostaje się do krwioobiegu i wywołuje stan zapalny w organizmie.

Jeśli stosujesz dietę prozapalną i masz niezdrowe jelita, poziom LPS może wzrosnąć w twojej krwi, co może przyczynić się do rozwoju zespołu nieszczelnych jelit.

Nieszczelne jelita napędzają stany zapalne, co zwiększa ryzyko chorób przewlekłych.

Rebecca CC, Caroline LH, Kate S. Cell Research, Oct. 3, 2018. https://doi.org/10.1038/s41422-018-0093-8

Ostre uszkodzenie płuc (ALI) i zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) są chorobami zagrażającymi życiu krytycznie chorych pacjentów.

Są to objawy stanu zapalnego płuc i charakteryzują się ciężką hiperkapnią, hipoksemią i wyraźnym naciekiem na zdjęciu rentgenowskim klatki piersiowej.

Maximillian Ragaller and Torsten Richter, Acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, J Emerg Trauma Shock. 2010 Jan-Mar;


Jak modulować burzę cytokin:


• Kwas askorbinowy (witamina C)

• Witamina D

• Mediatory pro-rozdzielcze (SPM)

• Melatonina

• Kurkumina

• PEA

• Pokrzywa

• Kwercetyna

Kwas askorbinowy - nowojorskie szpitale wykorzystują witaminę C do leczenia pacjentów z COVID-19.

Dr Andrew G. Weber, pulmonolog i specjalista w w zakresie medycyny intensywnej opieki, powiązany z dwoma ośrodkami Northwell Health, powiedział, że jego pacjenci intensywnej terapii z koronawirusem w szpitalu w Nowym Jorku natychmiast po przyjęciu na oddział otrzymują 1500 miligramów witaminy C podawanej dożylnie. Identyczne ilości tego silnego przeciwutleniacza są następnie ponownie podawane trzy lub cztery razy dziennie.

Dr Weber mówi: „Pacjenci, którzy otrzymywali witaminę C, radzili sobie znacznie lepiej niż ci, którzy nie otrzymywali witaminy C„.

Terapia ta oparta jest na eksperymentalnych metodach leczenia osób z koronawirusem w Szanghaju w Chinach przy zastosowaniu dużych dawek witaminy C podawanych dożylnie.


Niedobór witaminy D przyczynia się bezpośrednio do ARDS

Niedobór witaminy D jest powszechny u osób, u których rozwija się ARDS (zespół ostrej niewydolności oddechowej). Ten niedobór wydaje się przyczyniać do rozwoju ARDS.

Niedobór witaminy D jest wyzwalaczem stanu zapalnego oraz sprzyja nieprawidłowemu przebiegowi zakażenia i stanu zapalnego, a leczenie przy użyciu tej witaminy chroni integralność bariery płucnej.


Dancer RCA, Dhruv P, Sian L, et al. Thorax, 2015;70:617-24


Mediatory pro-rozdzielcze (SPM) - jeden z najlepszych suplementów do rozważenia do modulacji burzy cytokin

Niedobór mediatorów pro-rozdzielczych (SPM) może prowadzić do zapalenia płuc.

Organizm wytwarza mediatory pro-rozdzielcze (SPM) z kwasów tłuszczowych, takich jak omega-3: EPA i DHA. Niestety olej rybny nie jest całkowicie przekształcany w SPM, więc możesz nie uzyskać optymalnej korzyści dla zdrowia, biorąc sam olej rybny.

Badania naukowe wskazują, że SPM i prekursorzy SPM (takie jak 17-HDHA i 18 HEPE) promują zdrową reakcję pozapalną w celu wspierania zdrowia całego ciała. SPM pomagają usuwać resztki komórkowe i utrzymać zdrową równowagę pomiędzy cytokinami oraz wspierają regenerację tkanek.

Suplementacja prekursorów / SPM zmniejsza ekspresję cytokin prozapalnych i chemokin.


B. Kilbury-Bas, S. W Reece, M. J Crouch, et al. SPM regulate ozone-induced pulmonary and systemic inflammation. Toxicol Sci. June 2018;163(2):466-477


Melatonina

Pacjenci powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem melatoniny.


Melatonina to organiczny związek chemiczny, będący pochodną tryptofanu. Jest hormonem syntetyzowanym głównie w szyszynce, ale także w innych narządach, w tym w przewodzie pokarmowym, grasicy, siatkówce, szpiku kostnym i w leukocytach.

Melatonina odgrywa ważną rolę w różnych funkcjach organizmu, w tym w regulacji snu i rytmu dobowego. Wykazuje również funkcje immunoregulacyjne, niszcząc wolne rodniki i działając jako przeciwutleniacz.

Melatonina okazała się również skuteczna w walce z infekcjami wirusowymi, co potwierdziły liczne badania eksperymentalne na zwierzętach i in vitro . Dane te sugerują możliwy potencjał terapeutyczny melatoniny w zaburzeniach wywołanych przez wirusa w organizmie człowieka.


Silvestri, M., Rossi, G.A. Melatonin: its possible role in the management of viral infections-a brief review. Ital J Pediatr, 3 Oct 2013;39:61


R. Zhang, X. Wang, L. Ni, et al. COVID-19: Melatonin as a potential adjuvant treatment, Life Science, 23 Mar 2020 online

Kurkumina

Końcowym etapem Eboli i innych ciężkich chorób wirusowych jest często początek burzy cytokinowej, która polega na ogromnej nadprodukcji cytokin prozapalnych przez układ odpornościowy.

Kurkumina blokuje uwalnianie cytokin, szczególnie kluczowych cytokin prozapalnych: interleukiny 1, interleukiny 6 i czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α). Tłumienie uwalniania cytokin przez kurkuminę koreluje z kliniczną poprawą w eksperymentalnych modelach stanów chorobowych, w których burza cytokinowa odgrywa istotną rolę w śmiertelności.

Dożylne preparaty kurkuminy mogą pozwolić na osiągnięcie terapeutycznych poziomów kurkuminy we krwi.


PETER P. SORDILLO and LAWRENCE HELSON, Curcumin Suppression of Cytokine Release and Cytokine Storm. A Potential Therapy for Patients with Ebola and Other Severe Viral Infections,  In vivo (Athens, Greece) 29(1):1-4 · January 201

Palmitoiloetanoloamid (PEA)

Palmitoiloetanoloamid to naturalny i bezpieczny środek przeciwzapalny i przeciwbólowy, stosowany w przypadku grypy i przeziębienia.

Palmitoiloetanoloamid (PEA) jest bioaktywnym lipidem, który odgrywa kluczową rolę w układzie endokannabinoidowym (ECS) odpowiedzialnym za promowanie zrównoważonych układów, w tym ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego .

System endokannabinoidowy pomaga w relaksacji i prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego . PEA jest wytwarzany naturalnie w każdej komórce ciała jako odpowiedź biologiczna na markery zapalne .

Palmitoiloetanoloamid (PEA) to składnik żywności znany od ponad 50 lat. PEA jest syntetyzowany i metabolizowany przez różne typy komórek zwierzęcych, a także obecny w roślinach. Wpływa na wiele funkcji fizjologicznych związanych z homeostazą metaboliczną i komórkową .

PEA został już zidentyfikowany w latach 50. ubiegłego wieku jako substancja terapeutyczna o silnych właściwościach przeciwzapalnych. Właściwości przeciwzapalne PEA i inne właściwości modulujące odporność, wykazano w wielu kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, w odniesieniu do osób chorych na grypę i przeziębienie.

Badania nad PEA prowadzone są od ponad 50 lat, a PubMed przywołuje ponad 350 artykułów opisujących fizjologiczne właściwości tego endogennego modulatora oraz jego profil farmakologiczny i terapeutyczny.

Z PEA związanych jest wiele mechanizmów : mechanizm przeciwzapalny -hamowanie TNF-alfa i NFKb , wsparcie immunologiczne - PEA stabilizuje komórki tuczne (mastocyty) i wspiera układ endokannabinoidowy .

PEA działa również poprzez tłumienie potencjalnie śmiertelnej burzy cytokin w przypadku grypy.


Int J Inflam.2013; 2013; 151028Pokrzywa

Pokrzywa zmniejsza uwalnianie cytokin i obniża biomarkery stanu zapalnego, takie jak: TNF-a, IL-1, IL-6, hs-CRP.


Johnston TA, Sohn J, Inman WD, et al. Phytomedicine, 2013 Jan 15;20(2):143-7
Kwercetyna (3,3 ′, 4 ′, 5,6-pentahydroksyflawon) jest przeciwutleniaczem i flawonolem występującym w wielu owocach i warzywach.

Zmniejsza ona odpowiedź prozapalną makrofagów na LPS (lipopolisachary).

W czasie infekcji LPS staje się czynnikiem wywołującym reakcję zapalną organizmu, która ułatwia zwalczenie zakażenia. Do najważniejszych typów komórek odpowiedzialnych za ten proces należą makrofagi. Są one wyposażone

w receptory rozpoznające cząsteczki budulcowe patogenów, takie jak LPS. Aktywowany przez LPS receptor TLR4 uruchamia dwa szlaki sygnałowe prowadzące do produkcji mediatorów reakcji zapalnej, między innymi cytokin. Aktywacja makrofagów musi podlegać ścisłej kontroli, gdyż nadmierna odpowiedź komórek na LPS może prowadzić do ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, czyli sepsy.

Kwercetyna wykazuje łagodzące działanie w przypadku zapaleń wirusowych poprzez hamowanie produkcji cytokin, tlenku azotu, chemokin i czynników wzrostu w makrofagach indukowanych przez dsRNA.

Young-Jin Kim and Wansu Park, Anti-Inflammatory Effect of Quercetin on RAW 264.7 Mouse Macrophages Induced with Polyinosinic-Polycytidylic Acid, Molecules. 2016 Apr
Oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności:

Ta strona internetowa zawiera ogólne informacje na temat chorób i leczenia. Informacje te nie stanowią porady lekarskiej i nie można traktować ich jako alternatywy dla porady lekarskiej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia, należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie należy zwlekać z szukaniem porady medycznej, lekceważyć porad medycznych lub zaprzestać leczenia z powodu informacji zawartych na tej stronie internetowej.


136 views0 comments

Commentaires


bottom of page